Mesyuarat TEGAS bersama MOSTI untuk potensi kerjasama di Pusat Sains Malaysia

Hari ini di Pusat Sains Malaysia, wakil daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan TEGAS telah berkumpul untuk meneroka potensi kerjasama dalam pendidikan STEM.

Diketuai oleh YBrs. Puan Ruziah Shafei, Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembudayaan Sains) dari MOSTI dan Tuan Haji Udin Bin Bujang, Ketua Pegawai Eksekutif TEGAS, perbincangan tertumpu kepada peningkatan peluang, khususnya di Sarawak.

#digitalinnovation4all
#innovatesarawak