TEGAS telah menerima kunjungan daripada Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak bagi perbincangan kolaborasi Outreach Program di antara pihak TEGAS dan pihak JPNS.

Kedatangan pihak JPNS telah disambut oleh Pengurus Kanan dari seksyen TCIL, Encik Fredrick Kevin Buseli dan Pengurus dari seksyen Korporat Komunikasi & Sekretariat, Encik Mohd Shafiee Edmund.