Seramai 46 orang pelajar dan guru yang menyertai lawatan ini. Terlebih dahulu, pihak rombongan telah diberi taklimat oleh wakil daripada #TEGASCommunity berkenaan tentang program – program TEGAS dan STEM.

Selain daripada itu, rombongan juga berpeluang untuk melawat dan melihat kesemua kemudahan – kemudahan disediakan di TEGAS Digital Village.

#TEGASCommunity

#TEGASDigitalVillage

#digitalinnovationforall