Sekitar lawatan kerja pihak #TEGASCommunity ke Politeknik Kuching Sarawak. Kehadiran deligasi #TEGASCommunity telah disambut oleh Pengarah Politeknik Kuching iaitu Yang Berbahagia Tuan Hikmatullah Bin Hajid Ahmad Khan.

Lawatan tersebut adalah bertujuan untuk membincangkan kerjasama antara pihak Politeknik dan #TEGASCommunity di dalam program TEGAS Innovative and Inventive Lab.

Perbincangan kerjasama tersebut turut dihadiri oleh Encik Awangku Merali Pengiran Mohamed.

#tegascommunity

#TCIL