Pihak TEGAS Community Innovative Learning (TCIL) telah dijemput untuk mengadakan bengkel pengenalan tentang Pengaturcaraan Arduino bersama komuniti setempat di Bakam, Miri.

Tujuan program ini adalah untuk memperkenalkan dan mempertingkatkan kompetensi literasi teknologi sebagai persediaan ke arah inisiatif digital dan teknologi kepada seluruh lapisan komuniti setempat khususnya di negeri Sarawak.

#DigitalInnovation4All
#TEGASCommunity