Sekitar lawatan rasmi rombongan TEGAS ke Shell Malaysia, Cradle Fund, Yayasan Peneraju dan Setempat yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif TEGAS.

——

Official visits to Shell Malaysia, Cradle Fund, Yayasan Peneraju and Setempat led by the Chief Executive Officer of TEGAS.

#innovatesarawak

#tegasdigitalvillage

#TEGASCommunity