Selamat Hari Ulangtahun Kelahiran YB Encik Jefferson Jamit Anak Unyat

Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak ( Undang-Undang dan Adat Bumiputera )

Merangkap Ahli Lembaga Amanah TEGAS

Ikhlas dari seluruh warga TEGAS.

#digitalinnovation4all
#tegas10thanniversary